H.Thanh trì

NT Phương

Số 92 Đường Tựu Liệt – Ngọc Hồi

NT Tâm Đức

47 Yên xá – Thanh Trì

Nhà thuốc Tâm Đức

47 Yên xá – Thanh Trì