Quận Ba Đình

NT Phương Đông

18 Văn Cao

Nhà thuốc Số 5 Ngọc Khánh

Số 5 Ngọc Khánh – Ba Đình

Nhà thuốc Tư Nhân

Số 59 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình

Nhà thuốc Anh Kiều

Số 94 Ngọc Khánh – Ba Đình

Nhà thuốc Khánh An

Số 90 Ngọc Khánh – Ba Đình

Nhà thuốc Tân An

Số 38  Quán Thánh – Ba Đình

Nhà thuốc Nghĩa Huyền

Số 87 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình

Nhà thuốc Phương Đông

Số 18 Văn Cao – Ba Đình

 Nhà thuốc Tư Nhân

Số 10A Thành Công – Ba Đình

Nhà thuốc Bệnh Viện Nam Á

Số 40 – 42 Hòe Nhai – Ba Đình