Quận Ba Đình

NT Phương Đông

18 Văn Cao

 Nhà thuốc Tư Nhân

Số 10A Thành Công – Ba Đình

Nhà thuốc Bệnh Viện Nam Á

Số 40 – 42 Hòe Nhai – Ba Đình

Nhà thuốc Nguyễn Lân

Số 95 Núi Trúc – Ba Đình

Nhà thuốc Mỹ Hằng

Số 37 Ngõ 97 Văn Cao – Ba Đình.

Nhà thuốc 72 Đội Cấn

Số 72 Đội Cấn – Ba Đình

Nhà thuốc Tư Nhân

Số 59 Phúc Xá – Ba Đình.

Nhà thuốc Vĩnh Phúc

số 182 Đội Cấn – Ba Đình.

Nhà thuốc Thục Anh

Số 72 Tân Ấp – Ba Đình

Nhà thuốc 241 Đội Cấn

Số 241 Đội Cấn – Ba Đình