Quận Đống Đa

NT Tâm

55A Quốc Tử Giám

NT 301 Khâm Thiên

301 Khâm Thiên

Nhà thuốc Tư Nhân

Số 59 Quốc Tử Giám, Đống Đa

Nhà thuốc Tư Nhân

Số 333 Văn Chương, Đống Đa

Nhà thuốc Anh Thư

Số 9 Thông Phong, Đống Đa

Nhà thuốc Tư Nhân

Số 132 Ngõ 88 Trần Qúy Cáp, Đống Đa.

Nhà thuốc Tấn Phúc

Số 101M11 Ngõ 91 Nguyễn chí Thanh, Đống Đa

Nhà thuốc Tâm Thành Số 1

Số 24 B10 Kim Liên, Đống Đa

Nhà thuốc Hà Linh

Số 44 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa.

Nhà thuốc 172 Văn Chương I

Số 172 Văn Chương I