Quận Hoàn Kiếm

NT Kiểm Nghiệm

48 Hai Bà Trưng

Nhà thuốc Hòa Thảo

Số 9 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm

Nhà thuốc Nguyễn Luận

Số 3 Tràng Thi, Hoàn Kiếm

Nhà thuốc Lâm Hà

Số 52 Hàng Tre, Hoàn Kiếm

Nhà thuốc Thu Hương

Số 52B Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm

Nhà thuốc An Huy

Số 48 Phan Bội Châu

Nhà thuốc Đa Phúc

Số 28 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm

Nhà thuốc Trường Thọ

Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

Nhà thuốc Kiểm Nghiệm

Số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm