Quận Hoàng Mai

Nhà thuốc Phương 9

Số 9 CT8, Trần Điền – Định Công

NT 125 Giáp Nhị

125 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt

NT Như Ngọc

121 Minh Khai

Nhà thuốc Việt Anh

Số 23 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai

Nhà thuốc Huy Hoàng

Số 12 Tân Mai – Hoàng Mai

Nhà thuốc Hoàng Thu

Số 81 Tam Trinh – Mai Động – Hoàng Mai

Nhà thuốc Hồng Đạt

Số 194 Đại Từ – Hoàng Mai

Nhà thuốc Phúc Tài

Số 59 Định Công – Hoàng Mai

Nhà thuốc Đức Thắng

Số 101 C44 Mai Động – Hoàng Mai

Nhà thuốc Yến Thanh

Số 112 Nguyễn An Ninh – Hoàng Mai