Quận Long Biên

NT Nguyễn Khánh

166 Nguyễn Văn Cừ

Nhà thuốc Tùng Lộc

67/481 Ngọc Lâm, Long Biên

Nhà thuốc Phúc Hải

163 Ngọc Lâm, Long Biên

Nhà thuốc Phúc Hải

87 Bồ Đề, Long Biên

Nhà thuốc Phương Linh

92/310 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Nhà thuốc Hải Dương

7 Phú Viên, Long Biên

Nhà thuốc An Tâm

76 Phú Viên, Long Biên

Nhà thuốc Đại An

14 Ngõ 1 Phú Viên, Long Biên

Nhà thuốc Khánh

Số 166 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Nhà thuốc Thanh Tùng

183 Ngọc Lâm, Long Biên