Quận Long Biên

NT Nguyễn Khánh

166 Nguyễn Văn Cừ

Nhà thuốc Khánh

Số 166 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Nhà thuốc Thanh Tùng

183 Ngọc Lâm, Long Biên

Nhà thuốc Thanh Tùng

403 Ngọc Lâm, Long Biên

Nhà thuốc Tùng Lộc

67/481 Ngọc Lâm, Long Biên

Nhà thuốc Phúc Hải

163 Ngọc Lâm, Long Biên

Nhà thuốc Phúc Hải

87 Bồ Đề, Long Biên

Nhà thuốc Phương Linh

92/310 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Nhà thuốc Hải Dương

7 Phú Viên, Long Biên

Nhà thuốc An Tâm

76 Phú Viên, Long Biên