H. Lục Nam

Nhà thuốc Tâm Đức

142 Thanh Xuân, TT Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang.