H.Thanh trì

Nhà thuốc Phương

Số 92 Đường Tựu Liệt – Ngọc Hồi. Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhà thuốc Tâm Đức

47 Yên xá – Thanh Trì, quận Thanh Trì.