Nghệ An

Nhà thuốc Thái Thị Luận

Khối 3, Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An