Quận Ba Đình

NT Tư Nhân

17 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Quầy 121 Ngọc Khánh

121 Chợ Thuốc Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

NT Thu Hà

Số 7 ngõ 124 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

NT Quốc Anh

162 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

NT 72 Đội Cấn

NT 72 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

NT Khánh An

90 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

NT Thu Hằng

182 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

NT Đức Anh

164 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội