Quận Hai Bà Trưng

NT Đặng Thị Thơ

193 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HN

NT Phương Chính

169 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, HN

NT Phương Chính

169 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, HN