Quận Hoàng Mai

NT Hương

9CT8 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, HN