TP.Bắc Giang

Nhà thuốc Tuấn Nga

Số 39/8 đường Nguyễn Khắc Nhu, TP.Bắc Giang.