TP Thái Bình

Nhà thuốc Khoa Bình

178 Trần Thái Tông, Tp. Thái Bình. Thái Bình