NT Thanh Duyên

Ngã 3 Miếu Môn, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội

NT Yên Hùng

23/233 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

NT Hồng Đức

Số 5 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

NT Đức Đạt

113 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà thuốc Việt Long

Kiot 13(Đối diện 27 Phùng Chí Kiên) Hoàng Quốc việt, Cầu Giấy, Hà Nội

NT Thu Trang

19 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

NT Số 3 Hoàng Sâm

Số 3 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội

NT Ngọc Châu

126 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

NT Bá Kiên

26/175 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

CT Đa Phúc

395 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội